Smilingly Attempting Scorcher - The Golden Rocket

Lars Gathenhielm

Lars Gathenhielm (1689 - 1718) var en svensk kapare som år 1710 fick fullmakt av Kung Karl XII att plundra fiendeskepp under nordiska krigen. Han hade Göteborg som bas. Efter åtta år av kaparverksamhet köpte och utrustade Gathenhielm, och var delägare i ett femtiotal skepp. Under sina åtta år som kapare attackerade och plundrade han över 80 fartyg. Ibland blev han anklagad för ren piratverksamhet, men blev skyddad av kungen. 1718 blev han anklagad och blev kallad till dom. Men han insjuknade och dog innan dess. 29 år gammal.